Het doel van het onafhankelijk anonimiseren van databestanden is
om databestanden van verschillende bronnen op een dusdanige wijze te anonimiseren,
zodanig dat de databestanden te gebruiken zijn voor statistische doeleinden,
zonder dat deze data terug herleid kan worden tot individuele bedrijven en/of personen

Werkwijze

Om richting zowel de klanten als de dataleveranciers de anonimiteit te kunnen waarborgen worden de bronbestanden naar IDTS opgestuurd om door IDTS geanonimiseerd te worden. Na anonimisering (wat ook wel ‘versleuteling’ wordt genoemd) worden de versleutelde bestanden opgeleverd aan de partij die de data wil gebruiken voor statistische doeleinden.


Per project wordt een unieke sleutel gebruikt, aan het einde van het project of op aangeven van de dataleverancier wordt deze sleutel vernietigd. Alleen bestanden uit één en hetzelfde project (en die dus met dezelfde sleutel zijn versleuteld) kunnen met elkaar worden gekoppeld, bestanden uit verschillende projecten kunnen niet worden gekoppeld

Tijdens het verwerken van de databestanden worden de waarden uit het ‘key’ veld in het databestand gehaald en versleuteld met een unieke sleutel. Hierbij ontstaat een nieuw databestand waarvan de oorspronkelijke ‘key’ waarden zijn vervangen door een versleutelde ‘key’ waarden. De rest van de data in het bestand wordt niet aangepast door de versleuteling en wordt 1-op1 over genomen.

Specialisatie

Anonimisering

Het anoniem maken
van data(bestanden)

Databewerking

Het converteren, koppelen
en bewerken van data

Rapportage

Het maken van rapportages
op basis van aangeleverde data

Consultancy

Het advisren van klanten
op gebied van data

Meer into

in23D

in23D (spreek uit into 3D)
voor al uw 3D vraagstukken

intoFocus

Uw product in de spotlight,
gespecialiseerd in productfotografie

Neem contact op met IDTS

Jozef Israelsstraat 19
7424EN Deventer
Nederland
+31 6 43208884

KvK 08131242

38

bronnen

78

bestanden

52.268M

records

35K

records/seconde

21

leveranciers

612

koppen koffie

© IDTS 2016